Hvem er vi


Alle terapeuter som er medlem i NEQ har diplom fra den 3-årige utdannelsen i EQ-terapi ved                EQ Institute, for mer informasjon besøk gjerne EQ Institute sin nettside: https://eqi.no   

Vil du ha kontakt med oss i NEQ, E-post: post@eqterapeuter.no 

Styret i NEQ:

Leder, Lars Halleraker, lars.halleraker@haugnett.no , tlf. 481 61 101

Nestleder, Daghild Tonning, daghildtonning@gmail.com , tlf. 908 61 349

Kasserer, Solfrid Johannessen, eq.solfrid@gmail.com , tlf. 917 81 411

Sekretær, Heidi Brung-Hustad, heidi@vaerglede.no , tlf. 959 90 339