Hvem er vi


Alle terapeuter som er medlem i NEQ har diplom fra den 3-årige utdannelsen i EQ-terapi ved                EQ Institute, for mer informasjon besøk gjerne EQ Institute sin nettside: https://eqi.no   

Vil du ha kontakt med oss i NEQ, E-post: post@eqterapeuter.no 

Styret i NEQ:

Leder, Lars Halleraker, lars.halleraker@haugnett.no , tlf. 481 61 101

Nestleder, Daghild Tonning, daghildtonning@gmail.com , tlf. 908 61 349

Kasserer, Ivar Seip, ivarse@online.no , tlf. 996 14 010

Sekretær, Hilde Vik, hilde@eqi.no , tlf. 906 66 118