Hvem er NEQ


Alle terapeuter som er medlem i NEQ, Norsk forening for EQ-terapeuter, har diplom fra den 3-årige utdannelsen i EQ-terapi ved EQ Institute, for mer informasjon besøk gjerne EQ Institute sin nettside: https://eqi.no 

Vil du ha kontakt med oss i NEQ, E-post: post@eqterapeuter.no  

Styret i NEQ:

Leder, Lars Halleraker, lars.halleraker@haugnett.no , tlf. 481 61 101

Nestleder, Daghild Tonning, daghildtonning@gmail.com , tlf. 908 61 349

Kasserer, Solfrid Johannessen, eq.solfrid@gmail.com , tlf. 917 81 411

Sekretær, Heidi Brung-Hustad, heidi@vaerglede.no, tlf. 959 90 339 


NEQ har et etisk råd. Terapeuter kan henvende seg dit hvis de trenger støtte i etiske spørsmål. Kunder har adgang til å klage på terapeutens atferd i samsvar med foreningens etiske regler. I Etisk råd sitter EQ-terapeutene:
Wenche Kamp Øibrekken, tlf. 922 27 140
Hanne Hjertaas, tlf. 928 50 815
Synnøve Gundersen, tlf. 414 71 269