Etisk råd

NEQ har et etisk råd. Terapeuter kan henvende seg dit hvis de trenger støtte i etiske spørsmål. 
Kunder har adgang til å klage på terapeutens atferd i samsvar med foreningens etiske regler. 
I Etisk råd sitter EQ-terapeutene:
Wenche Kamp Øibrekken, tlf. 922 27 140
Hanne Hjertaas, tlf. 928 50 815
Synnøve Gundersen, tlf. 414 71 269