Terapeuter Oslo

Navn: Ivar Seip

Sted: Oslo sentrum, Sætre eller online (hele verden)

Jobber med: Voksne, par, grupper

Terapeut fra dato: 2014

Fritekst: Jeg vil se deg, lytte til deg og gå med deg.

Ring meg gjerne gratis i forkant.

E-post: ivarse@online.no // www.ivarseip.no

Telefon: 996 14 010

Navn: Sandra Rappell

Sted: Nordstrand, Oslo eller online

Jobber med: Par- og individuelle terapier med ungdom og voksen

Terapeut fra dato: 2015

Fritekst: Sandra jobber som terapeut til daglig og har sitt eget studio og kontor på Nordstrand i Oslo. Hun jobber også som lærer og utdanner terapeuter på EQ-institute på Skøyen. Hjertelig velkommen akkurat slik som du er!

E-post: sandra@sandrarappell.com

Telefon: 450 98 690

Navn: Karen-Mette Myrlie-Bjørn

Sted: Lokaler på EQI, drammensveien 155 på Skøyen.

Jobber med: Barn, unge og voksne. Gir individuell terapi, online-terapi, eq-prat og eq-på-tur (walk and talk). Er lærar i ei av dei treårige eq-terapeutklassene på EQI, Oslo.

Terapeut fra dato: 2019

Fritekst: Etter snart 20 års formell og uformell kompetanse på familiekultur, oppdragelsesmønster, barndom, psykisk sjukdom nært, spiseforstyrrelse, infertilitet, sorg og traumer ved å vere oversensitiv opplevde eg å kome heim i eq-verden.

Brenn for deg som er ytrestyrt, strever med kvardagskarusellen, kaoset med tid, kropp, mat, stress, frykt for å ikkje vere god nok.

E-post: km@eqogdu.no // https://www.facebook.com/eqogdu.dethandleromdeg

Telefon: 41 65 16 68,

Spapchat og Instagram: eqogdu, 

Navn: Svava Thorhallsdottir

Sted: Svava har kontor på Skøyen, Drammensveien 155. Til de som ikke kommer seg til Skøyen tilbyr hun online terapi. 1700 kr for 90 minutter og 1200 kr for 60 minutter.

Terapeut fra dato: 2012

Fritekst: Svava jobber daglig som terapeut og jobber også som lærer og utdanner terapeuter. Hun trives med å gi både barn og voksne terapi. Hun har lang erfaring med å gi både individuell terapi og parterapi.

Podcast: https://open.spotify.com/show/2e30F6wTNG19smT7rn4SCW I denne podden kan du oppleve en terapi med Svava.

E-post: svavakt@gmail.com

Telefon: 926 48 279

Navn: Therese Tonning

Sted: Frogner, Oslo, Humleriet, Enerhaugen Oslo. Online.

Jobber med: Individuelle terapier, Par-terapi, Par-kurs, Grupper for ungdom, Lærer for terapi-studenter EQI, Terapeut helgekurs EQI.

Terapeut fradato: 2012

Fritekst: Therese jobber fulltid som terapeut, lærer for terapistudenter, og kursholder, og brenner for å bidra til at mennesker får et godt og meningsfylt liv, med en nær relasjon til seg selv og andre.

E- post: thertonn@gmail.com // www.relasjonsterapeut.com

Telefon: 993 75 273

Navn: Siri Jønnum

Sted: EQ Institute Skøyen, Oslo / EQ på tur / online.

Jobber med: Enkeltpersoner og par, i terapi eller veiledende samtaler. Jeg tilbyr også EQ på tur, for deg som synes det er lettere å snakke mens du går.

Fritekst: Jeg vil skape et rom hvor du kan kjenne at det er greit å være deg, akkurat som du er, med det du bærer med deg. Velkommen inn!

Terapeut fra dato: 2016

E-post: sirijonnum@gmail.com

Telefon: 926 11 015

Navn: Kjersti Idem

Sted: Oslo

Jobber med: Individuelle terapier og grupper for ungdom og voksne. Tilbyr telefonterapi.

Fritekst: Sammen finner vi gamle mønstre, og jobber med å finne frem til bakenforliggende årsaker til at ting er som de er i dag. Ut fra dette vil du kunne skape nye handlingsmønstre, og bedre relasjoner til deg selv og de rundt deg. Står bak «Relasjonspodden» sammen med Dora Thorhallsdottir.

Terapeut fra dato: 2018

Epost: kjersti@idem.no // www.kjerstiidem.no

Telefon: 418 09 150

Navn: Wenche Kamp Øibrekken

Sted: Wenche har kontor på Skøyen, Drammensveien 155.

Jobber med: Wenche er lærer på EQI og arrangerer 4 dagers kurs sammen med EQ-terapeut Hanne Hjertaas. Hun jobber med barn , ungdom, voksne, par og grupper og har bred erfaring som terapeut. Wenche er også foredragsholder.

Terapeut fra dato: 2012

Fritekst: Wenche har lang erfaring med overgrepssaker og familier i konflikt.

E-post: wekampen@gmail.com

Telefon: 922 27 140

Navn: Heidi Brung-Hustad

Sted: Oslo (Nordstrand/Bekkelaget) og Halden (Østfold)

Jobber med: Individuelle terapier, barn og voksne

Terapeut fra dato: 2019

Fritekst: Har jobbet med mennesker små og store siden 1984, i skole barnehage og helse/omsorg.

Epost: heidi@vaereglede.no

Telefon: 959 90 339

Navn: Janne Kolstad

Sted: Nydalen helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo/Solemskogen grendehus, Solemskogveien 3, 0496 Oslo

Jobber med: Enkeltpersoner, par, familierelasjoner og grupper.

Terapeut fra dato: 2017

Fritekst: Relasjonsterapi handler om å forstå, kjenne og uttrykke egne følelser, og til at dufår større forståelse for deg selv og dine sår.

E-post: janne.kolstad@fryddeg.no // www.fryddeg.no

Telefon: 916 60 544

Navn: Margrethe Myhrer

Sted: Oslo

Jobber med: Individuelle og parterapier. På kontoret eller online.

Terapeut fra dato: 2019

Fritekst: å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Ved å bearbeide traumene fra barndommen og gjøre mer plass til glede og alt annet vi ønsker å fylle livene våre med.

E-post: mm@margrethe-myhrer.no

Telefon: 918 88 415

Hjemmeside: https://mm90222.wixsite.com/terapimedmargrethemy?lang=no

Instagram: terapi med margrethe myhrer