Terapeuter Vestfold og Telemark

Navn: Hanne Hjertaas

Sted: Sandefjord. Jobber som lærer på EQI, gir individuelle terapier samt arrangerer 4 dagers kurs sammen med EQ-terapeut Wenche Øybrekken. Foredragsholder.

Jobber med: Voksne

Terapeut fra dato: 2012

Fritekst: Dersom mennesket blir møtt der det er, tror jeg på at det har en kraft i seg til å hjelpe seg selv videre.

E-post: hanne.hjertaas@sfjbb.net

Telefon: 928 50 815